Copyright © 2011 - A.S.P.A. Suceava. Toate drepturile rezervate                                  Asociaţia de Sprijnire a Persoanelor cu Autism - A.S.P.A. Suceava                                                                are ca scopuri principale: formarea unui grup de sprijin din parinti cărora nu le este indiferentă soarta copiilor afectaţi de T.S.A.; reprezentarea persoanelor cu autism pe lângă instituţiile statului; stabilirea şi favorizarea schimburilor de informaţii, în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu autism; derularea de programe de asistenţă (educaţionale, terapeutice şi de recuperare) pentru persoanele cu tulburări           din spectrul autist şi pentru familiile acestora; efectuarea unor acţiuni în vederea evitării tuturor neglijenţelor şi abuzurilor asupra persoanelor cu autism.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pentru îndeplinirea acestor obiective dorim: atragerea de membri din rândul persoanelor cu T.S.A. şi a familiilor acestora; editarea de materiale informative şi educaţionale vizând depistarea timpurie şi metodele de recuperare,           în vederea integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi din sfera autismului; recrutarea şi formarea de voluntari şi colaboratori capabili să sprijine eforturile noastre; întocmirea de proiecte eligibile având ca beneficiari persoanele cu autism şi familiile acestora şi înaintarea lor          către instituţiile abilitate în distribuirea de fonduri structurale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Consiliul  Director